Kluster ICT dan Geospatial Gred 41 - 54


TEMPOH PERKHIDMATAN (1 - 3 TAHUN)

 1. Microsoft Excel - Pengurusan Lembaran Kerja
 2. Microsoft Powerpoint - Teknik dan Reka Bentuk Persembahan
 3. Microsoft Publisher - Reka bentuk Penerbitan
 4. Microsoft Word - Teknik Penyediaan Dokumen
 5. Penggunaan Perisian Open Office
 6. Pemetaan Digital Menggunakan Perisian ArcGis
 7. Analisis dan Tafsiran Statistik Menggunakan Perisian SAS Programming
 8. Model Ramalan (Forecasting Model) Menggunakan Perisian SAS Programming
 9. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SAS Enterprise Guide
 10. Pengurusan & Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SAS Programming
 11. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SPSS
 12. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian Stata
 13. Pengendalian "Data Warehousing" Menggunakan Perisian Speedminer
 14. Teknik Penganalisisan Data Menggunakan eViews
 15. Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Menggunakan JAVA EE 6
 16. Kawalan Keselamatan Aplikasi Menggunakan JAVA EE 6
 17. Pembangunan Sistem Menggunakan Pengaturcaraan JAVA
 18. Pembangunan Web Berasaskan JAVA
 19. Pembangunan Sistem Menggunakan Aplikasi PHP dan MySQL
 20. Pengurusan Pangkalan Data
 21. Reka Bentuk Borang Digital Menggunakan Perisian Macromedia Freehand
 22. Microsoft Access - Reka Bentuk Pangkalan Data
 23. Reka Bentuk Laman Web
 24. Tangkapan Data ICR Menggunakan Perisian Eyes & Hands
 25. Pengenalan Kepada Rangkaian dan Komunikasi Internet
 26. Penggunaan Emel & Internet Jabatan
 27. Pengukuhan Keselamatan ICT
 

TEMPOH PERKHIDMATAN (4 - 10 TAHUN)

 1. Microsoft Access - Pemprograman Makro
 2. Microsoft Excel - Analisis dan Penyediaan Laporan
 3. Microsoft Powerpoint - Reka Bentuk Menggunakan 'Advanced Features'
 4. Microsoft Word - Teknik Penyediaan Dokumen Menggunakan 'Advanced Features'
 5. Analisis dan Tafsiran Statistik Menggunakan Perisian SPSS
 6. Pengendalian 'Data Warehousing' dan 'Data Mining' Menggunakan Perisian Speedminer
 7. Analisis Spatial Dan Pembangunan Geodatabase
KERAJAAN MALAYSIA
Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri e-Penyata GajiSistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
 
INSTITUT LATIHAN AWAM
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) Institut Latihan Islam Malaysia(ILIM) Institut Penilaian Negara(INSPEN) Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) Institut Perakaunan Negara (IPN)  

INSTITUT LATIHAN ANTARABANGSA
United Nations Statistics Division (UNSD) IMF Institute for Capacity Development (ICD) siap sesric Organisation for Economic Co-operation and Development

ORGANISASI STATISTIK NEGARA LAIN
Statistics Korea (KOSTAT) Badan Pusat Statistik (BPS) Statistics Canada (STATCAN) Philippine Statistics Authority(PSA)
  Hari Ini
200
  Semalam
389
  Minggu Ini
589
  Minggu Lepas
3,705
  Bulan Ini
11,631
  Bulan Lepas
18,863
  Keseluruhan
1,263,203
  Pengguna Atas Talian
16