Pusat Pengajian ICT dan Geospatial Gred 41 - 54


TAHUN PERKHIDMATAN (1 - 3 TAHUN)

 1. Microsoft Excel - Pengurusan Lembaran Kerja
 2. Microsoft Powerpoint - Teknik dan Reka Bentuk Persembahan
 3. Microsoft Publisher - Reka bentuk Penerbitan
 4. Microsoft Word - Teknik Penyediaan Dokumen
 5. Penggunaan Perisian Open Office
 6. Pemetaan Digital Menggunakan Perisian ArcGis
 7. Analisis dan Tafsiran Statistik Menggunakan Perisian SAS Programming
 8. Model Ramalan (Forecasting Model) Menggunakan Perisian SAS Programming
 9. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SAS Enterprise Guide
 10. Pengurusan & Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SAS Programming
 11. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian SPSS
 12. Penganalisisan Data Menggunakan Perisian Stata
 13. Pengendalian "Data Warehousing" Menggunakan Perisian Speedminer
 14. Teknik Penganalisisan Data Menggunakan eViews
 15. Reka Bentuk dan Pembangunan Sistem Menggunakan JAVA EE 6
 16. Kawalan Keselamatan Aplikasi Menggunakan JAVA EE 6
 17. Pembangunan Sistem Menggunakan Pengaturcaraan JAVA
 18. Pembangunan Web Berasaskan JAVA
 19. Pembangunan Sistem Menggunakan Aplikasi PHP dan MySQL
 20. Pengurusan Pangkalan Data
 21. Reka Bentuk Borang Digital Menggunakan Perisian Macromedia Freehand
 22. Microsoft Access - Reka Bentuk Pangkalan Data
 23. Reka Bentuk Laman Web
 24. Tangkapan Data ICR Menggunakan Perisian Eyes & Hands
 25. Pengenalan Kepada Rangkaian dan Komunikasi Internet
 26. Penggunaan Emel & Internet Jabatan
 27. Pengukuhan Keselamatan ICT
 

TAHUN PERKHIDMATAN (4 - 10 TAHUN)

 1. Microsoft Access - Pemprograman Makro
 2. Microsoft Excel - Analisis dan Penyediaan Laporan
 3. Microsoft Powerpoint - Reka Bentuk Menggunakan 'Advanced Features'
 4. Microsoft Word - Teknik Penyediaan Dokumen Menggunakan 'Advanced Features'
 5. Analisis dan Tafsiran Statistik Menggunakan Perisian SPSS
 6. Pengendalian 'Data Warehousing' dan 'Data Mining' Menggunakan Perisian Speedminer
 7. Analisis Spatial Dan Pembangunan Geodatabase

Selamat Tahun Baru 2020
Selamat Tahun Baru 2020/span>


Borang Permohonan Kursus


Apakah pendapat anda tentang laman web ILSM?

  Sangat Bermanfaat
  Baik
  Sederhana
  Perlu Pembaikan

   Lihat Keputusan
  Hari Ini
444
  Semalam
1,490
  Minggu Ini
9,902
  Minggu Lepas
9,902
  Bulan Ini
8,310
  Bulan Lepas
47,586
  Keseluruhan
676,247
  Pengguna Atas Talian
22